Tämä sivu on olemassa niiden tilanteiden varalta, jolloin Suomen Pankin sivustot osoitteessa www.suomenpankki.fi ja www.bofit.fi eivät toimi. Pahoittelemme tilannetta. Voit seurata viestejämme Twitterissä tililtä @SuomenPankki. Lehdistötiedotteemme löydät STT-Infon uutishuoneesta.

Denna sida har skapats för sådana situationer då Finland Banks webbplatser www.suomenpankki.fi och www.bofit.fi inte fungerar. Vi ber om ursäkt för situationen. Du kan övervaka snabbmeddelanden på Twitter @SuomenPankki. Våra pressmeddelanden hittar du på STT Info nyhettjänst.

This site has been created for any situations where the Bank of Finlands websites www.suomenpankki.fi and www.bofit.fi are not working. We're sorry for the situation. You can monitor instant messaging on Twitter @SuomenPankki. You will find our press releases on STT Info newsroom.